ESG – Raportowanie, zarządzanie i regulacje prawne cz. 1 – książka drukowana

100,00 

Kategoria:

Opis

1. Wstęp.

Książka ta dedykowana jest każdemu kto chce wdrożyć raportowanie zrównoważonego rozwoju. Pisaliśmy ją z myślą o praktykach i w taki sposób by przedstawione w niej rozwiązania łatwo można było zastosować w Państwa przedsiębiorstwach. Kwestie prawne staraliśmy się przedstawić z perspektywy przedsiębiorcy i tego w jaki sposób powinien je stosować, wierząc, że każdy z Państwa może sam przeczytać tekst całej dyrektywy, czy rozporządzenia i ich cytowanie całościowe jest bezprzedmiotowe.
Oczywiście napisaliśmy tą książkę, ponieważ głęboko wierzymy, że raportowanie niefinansowe w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej obejmie wszystkie przedsiębiorstwa i zmieni sposób rozwoju i funkcjonowania tysięcy, żeby nie napisać milionów podmiotów gospodarczych.
Stoimy w przededniu olbrzymiej zmiany mentalnościowej w zakresie tego jak prowadzić przedsiębiorstwo, jak postrzegać je przez pryzmat społeczeństwa, w którym funkcjonuje, jego oddziaływania na środowisko, czy też na życie pracowników.
Chcąc być częścią tej pozytywnej zmianie, która dzięki olbrzymim środkom finansowym z funduszy unijnych i pośrednio instytucji finansowych, spowoduje, że rzeczywistość gospodarcza ulegnie radykalnej zmianie. Zmianie które spowoduje, że zielona rewolucja nie będzie się już kojarzyła wyłącznie z ekologią, ale przede wszystkim zrównoważonym biznesem, który w swojej działalności bierze pod uwagę wiele aspektów swojego oddziaływania na otaczający świat.
W tym aspekcie w całości podzielam stanowisko wyrażone przez Baraka Obamę, iż „jesteśmy pierwszym pokoleniem jesteśmy pierwszym pokoleniem świadomym zmian klimatu i ostatnim, które może coś zmienić.”