KREDYTY WE FRANKACH

Kancelaria Adwokacka: kredyty frankowe – pomoc | Jelcz Laskowice

KREDYTY WE FRANKACH

Wszystkich którzy chcieliby sprawdzić, czy w ich umowie znajdują się klauzule abuzywne i czy jest szansa by w jakikolwiek sposób odzyskać choć cześć pieniędzy, które przypadły bankowi wskutek zawartej umowy, zapraszamy do kancelarii. Jak zapewne wszyscy tzw. Frankowicze wiedzą pierwszą wiarygodną opinię w przedmiocie nieważności tychże kredytów opublikował Rzecznik Finansowy w swoim raporcie. Którego podsumowanie jest opublikowane na jego stronie internetowej, które kończy się następującymi konkluzjami: " Treść klauzuli będącej przedmiotem sporu: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji". Zdaniem Rzecznika Finansowego, taka klauzula jest abuzywna gdyż: jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna; nie wskazuje dokładnie czynników i relacji między zmianą tych czynników uprawniających do zmiany oprocentowania; nikt poza przedsiębiorcą nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować zasad, wedle których następuje zmiana oprocentowania; Ważne! Jeśli postanowienie jest nieważne lub abuzywne nie wiąże konsumentów. Przykładowe orzeczenia sądów powszechnych w podobnych sprawach: orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. akt II Ca 1557/15; orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 maja 2015 r., sygn. akt III Ca 155/15; orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt II Ca 716/13." Obecnie orzeczeń sadów jest już znacznie więcej i w oparciu o nie możemy już mówić o pewnej linii orzeczniczej. Dlatego też osoby zainteresowane przedmiotową problematyką zapraszam na poradę prawną do mojej kancelarii.

O nas

Profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej sprawy i dyskrecja - to cechy, które są priorytetowe w mojej działalności zawodowej.

Kontakt z Sekretariatem

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt
Tel. 577 - 313 - 337
E-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl

Kontakt z Adwokatem

Adwokat Anna Jamroziak-Bereza
55-220 Jelcz-Laskowice
Ul. Frezjowa 7
Tel. 510 - 313 - 377
E-mail: anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl
NIP: 912 - 181 - 91 - 23
Nr konta mBank S.A.: 95 1140 2004 0000 3902 7827 4334