Mediacje

Polubowne rozwiązywanie sporów.

Mediacje

Korzyści z mediacji to przede wszystkim oszczędność pieniędzy i czasu:

Gdy sprawa nie została jeszcze wniesiona do sądu: nie ma konieczności wnoszenia opłaty sądowej, która w przypadku postępowania sądowego potrafi być bardzo wysoka, strony nie płacą kosztów zastępstwa adwokackiego, jedynym kosztem jest koszt samej mediacji, który jest uzależniony od przedmiotu sprawy, poniższy cennik dotyczy mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację:

W sprawie o rozwód

500
  • Jedno posiedzenie mediacyjne

W sprawach rodzinnych

500
  • Jedno posiedzenie mediacyjne

W sprawach o prawa majątkowe

300
  • 3% wartości
  • Nie mniej niż 300 zł
  • Nie więcej niż 2.000 zł

W sprawach pracowniczych

500
  • Jedno posiedzenie mediacyjne
  • Chyba że sprawa dotyczy wyłączenie roszczeń pieniężnych wówczas przyjmujemy, iż jest to sprawa o prawa majątkowe i cennik rozliczamy według cennika praw majątkowych

Mediację w sprawach cywilnych i gospodarczych regulują przepisy art. 1831 – 18315 kodeksu postępowania cywilnego. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda, która zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem – może stać się ona tytułem wykonawczym.

O nas

Profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej sprawy i dyskrecja - to cechy, które są priorytetowe w mojej działalności zawodowej.

Kontakt z Sekretariatem

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt
Tel. 577 - 313 - 337
E-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl

Kontakt z Adwokatem

AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa
55-220 Jelcz-Laskowice
Ul. Frezjowa 7
Tel. 510 - 313 - 377
E-mail: anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl
NIP: 912 - 193 - 55 - 62
Nr konta Alior Bank: 24 2490 0005 0000 4530 6793 9032